برگزار کننده :بیست و یکمین کنگره انجمن اپتومتری ۲
  نوع فعاليت :
  عنوان :بیست و یکمین کنگره انجمن اپتومتری ایران۲
  گروه :
  توضيحات :
  تاريخ :24 مهر
  مکان برگزاری :سالن همایش های رازی
  کشور :
  شهر :
<< بازگشت به ليست رويدادها